De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na het huren van de e-chopper, mits de E-Chopper in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per E-Chopper met een maximum van € 250,00 per reservering. Visithulst is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Visithulst op aanvullende schadevergoeding.